Privacyverklaring

De bescherming van je persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

1.Waarom verwerken we je persoonlijke gegevens?

Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunnen we deze verwerken voor de doeleinden die we hieronder beschrijven.

1.1    Om je vragen te beantwoorden of om met je te communiceren

We verwerken je persoonlijke gegevens wanneer je via onze online contactformulieren contact met ons opneemt.

We verwerken je naam, titel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder je e-mailadres, telefoonnummer, naam van je bedrijf) en eventuele andere informatie die je in het vrije-invoerveld van het contactformulier aan ons verstrekt.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming, die je op elk moment kunt intrekken.

1.2     Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie

We verwerken je persoonlijke gegevens zodat we je enquêtes over onze producten of diensten kunnen sturen, zodat we je marketingcommunicatie kunnen sturen of om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, producten en diensten van AkzoNobel. We kunnen profielen aanmaken en je interactie met ons analyseren. Op deze manier kunnen we informatie krijgen over je interesses en onze communicatie toesnijden op jouw persoonlijke interesses.

We verwerken je naam, adres, geboortedatum (alleen als je die informatie vrijwillig aan ons hebt verstrekt), je e-mailadres en andere onderwerpen die je actief en vrijwillig met ons hebt gedeeld.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming, die je op elk moment kunt intrekken.

1.3     Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonlijke gegevens voor diverse zakelijke doeleinden van AkzoNobel, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van websites, apps en andere digitale kanalen, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

Waar mogelijk gebruiken we geaggregeerde gegevens. Soms verwerken we persoonlijke gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je IP-adres, je geslacht, je woonplaats, de cijfers van je postcode en andere informatie die in deze verklaring wordt genoemd of die je op andere wijze aan ons hebt verstrekt.

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

1.4     Voor het technisch en functioneel beheer van de app of website

Wanneer je onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van je apparaat verzamelen. We verwerken je persoonlijke gegevens om je snel en eenvoudig informatie te helpen vinden en om de toegang tot en functionaliteit van deze website, app of een ander digitaal kanaal te verbeteren.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan informatie bevatten zoals je IP-adres, type apparaat, unieke toestelidentificatienummers, type browser, je geografische locatie bij benadering (bijvoorbeeld het land of de stad van je locatie) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen je apparaat en onze dienst, waaronder geopende internetpagina's en aangeklikte links.

Door deze informatie te verzamelen kunnen we beter begrijpen wie onze diensten gebruiken, waar ze vandaan komen en welke onderwerpen ze interessant vinden. We gebruiken deze informatie voor eigen interne analytische doeleinden om de kwaliteit en relevantie van onze diensten te verbeteren, om producten en diensten te verbeteren en om nieuwe functies en functionaliteit te ontwikkelen.

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden, oftewel om meer begrip te krijgen van de interactie van onze klanten met onze websites.

1.5     Wanneer je een account bij ons aanmaakt, zodat we de account kunnen beheren

Op jouw verzoek kunnen we een persoonlijke account voor je aanmaken om het aankoopproces voor je te vergemakkelijken.

Mogelijk verwerken we je naam, een geldig e-mailadres en eventuele andere informatie waar we om vragen. We verwerken ook je schermnaam, je functie en je inloggegevens.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming, die je op elk moment kunt intrekken.

1.6    Wanneer je producten aanschaft via onze webshop, om je bestelling te verwerken en onze klantrelatie te beheren

We gebruiken persoonlijke gegevens om je aankoop te verwerken en om je bestelling te bezorgen, om de status van je bestelling te melden en om contact met je op te nemen over de transactie.

Voor dit doel verwerken we je naam en adres, contactgegevens zoals je telefoonnummer of e-mailadres, je creditcard of andere betalingsgegevens, die zullen worden verwerkt door een PCI-gecertificeerde leverancier, je instemming met onze geldende algemene voorwaarden en of je al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen.We verwerken ook informatie over wat je bij ons hebt gekocht en informatie die we krijgen via je geregistreerde interacties op websites en in apps van AkzoNobel (waarvoor we cookies kunnen gebruiken) en je aankoopgeschiedenis, zowel online (als je je aankopen koppelt aan je profiel) als offline (wanneer je offline een aankoop doet).

We verwerken je persoonlijke gegevens om onze aankoopovereenkomst met jou uit te voeren en om je bestelling bij je te bezorgen.

1.7    Wanneer je deelneemt aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen, om je deelname te beheren

Met jouw toestemming kunnen we je e-mails sturen met acties en uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden of kansspelen. Als je ervoor kiest om aan een van deze activiteiten deel te nemen, hebben we je persoonlijke gegevens nodig om dit te regelen.

Als je deelneemt aan een van deze activiteiten, hebben we je persoonlijke gegevens nodig om bekend te maken of je een winnaar bent, om de prijzen te verdelen en om de respons te meten op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen.

We verwerken deze informatie met jouw toestemming, die je op elk moment kunt intrekken.

1.8     Ter naleving van wetten en juridische verplichtingen en bescherming van eigendommen en belangen van AkzoNobel

We zullen je persoonlijke gegevens verwerken voor zover dat gepast of nodig is (a) volgens geldende wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar je woont en met inbegrip van bijvoorbeeld wetgeving inzake 'due diligence'-onderzoeken naar tegenpartijen, witwassen, financiering van terrorisme en andere misdaden; (b) om te voldoen aan juridische verplichtingen; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar je woont; (d) om naleving af te dwingen van onze algemene voorwaarden en ander geldend beleid; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van jou of anderen; en (g) opdat we rechtsmiddelen kunnen inzetten of om schade die aan ons wordt berokkend, te beperken.

Indien nodig kunnen we je naam verwerken, je contactgegevens, je correspondentie met AkzoNobel, je gebruik van elk van onze producten en/of diensten en alle andere informatie die wordt genoemd in deze verklaring of die je op andere wijze aan ons verstrekt, als dat nodig is voor een van de doeleinden die in de vorige alinea werden genoemd.

We kunnen deze informatie verwerken voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

In het algemeen zullen we de persoonlijke gegevens die we over je verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die we je zullen uitleggen op het moment dat we je persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen echter je persoonlijke gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die niet in strijd zijn met de doeleinden die we aan je hebben bekendgemaakt, mits dit is toegestaan volgende geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Geef je ons informatie over iemand anders, zorg er dan voor dat je de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Door persoonlijke gegevens te verstrekken van iemand anders, bevestig je dat je de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen of dat je namens deze persoon toestemming mag geven (bijvoorbeeld voor kinderen waarvan jij de ouder of voogd bent).
 

2. Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie om persoonlijke informatie over je te verzamelen en te gebruiken, waaronder, afhankelijk van je toestemming, de mogelijkheid om je advertenties aan te bieden op basis van je persoonlijke interesses. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoe je instellingen voor cookies kunt wijzigen, lees je ons cookiebeleid.

3.   Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

We mogen je persoonlijke gegevens delen met:

  • onze groepsbedrijven en externe dienstverleners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van het aanbieden van onze diensten, het bieden van functies voor onze diensten, of het helpen verbeteren van de veiligheid van onze diensten) of die op andere wijze persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die we aan je bekendmaken wanneer we je persoonlijke gegevens verzamelen. Om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens goed worden beschermd, heeft AkzoNobel bindende bedrijfsvoorschriften ingevoerd die waarborgen dat elke juridische entiteit van AkzoNobel dezelfde mate van bescherming toepast voor persoonlijke gegevens. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen (gegevensverwerkingsovereenkomsten) afgesproken met externe leveranciers om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om ervoor te zorgen dat de gegevens goed worden beveiligd;
  • elke bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij met wie wij menen gegevens te moeten delen: (i) als onderdeel van geldende wet- of regelgeving; (ii) om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om je vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;
  • een daadwerkelijke of mogelijke koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze je persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven; en
  • andere personen waarvoor je toestemming hebt gegeven of onze leveranciers opdracht hebt gegeven om je gegevens openbaar te maken.

4. Waar bewaren we je persoonlijke gegevens?

Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in landen anders dan het land waar je woont. Deze landen kunnen wetten voor gegevensbescherming hebben die anders zijn dan de wetgeving in jouw land (en die in sommige gevallen minder bescherming bieden).

Onze servers staan in de Europese Economische Ruimte, maar onze groepsbedrijven en externe leveranciers zijn wereldwijd actief. Dat betekent dat wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen, behoudens de volgende alinea.

Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd strenge wetten inzake gegevensbescherming. We zullen echter altijd maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je informatie in overeenstemming met dit beleid wordt gebruikt door derden en dat we voldoen aan geldende juridische vereisten om een afdoende bescherming van je informatie te waarborgen. We zullen ervoor zorgen dat als je gegevens naar een ander land worden overgedragen, ze nog steeds afdoende worden beschermd volgens AkzoNobels eigen privacyregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners of volgens contractuele overeenkomsten met derden. Dit kan de modelcontractsbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie inhouden, die de ontvanger van de persoonlijke informatie verplichten de gegevens die zij verwerken te beschermen volgens wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook overdragen of delen met onze externe leveranciers, professionele adviseurs en anderen als wij dit nodig achten voor het beheer van de diensten en onze bedrijfsvoering.

5. Hoe beveiligen we je persoonlijke gegevens?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen die we over je verzamelen en verwerken. De maatregelen die we treffen, zijn ontworpen om een mate van bescherming te bieden die past bij het risico van de verwerking van je persoonlijke gegevens.

We hebben een beveiligingsbeleid ingevoerd dat beschermt tegen onbevoegde toegang. Gegevens op onze beveiligde pagina's worden versleuteld met SSL-technologie. Je browser kan aangeven of de pagina veilig is (en dit moet je controleren). Het is mogelijk om je browser zo te configureren dat deze je waarschuwt wanneer je voor het eerst een beveiligde pagina op de website opent.

Al je gegevens zullen te alle tijde versleuteld zijn terwijl ze via internet worden verzonden. SSL is speciale software die automatisch gegevens versleutelt die je via onze beveiligde pagina's verzendt. Onze server leest de gegevens vervolgens met een persoonlijke sleutel. Dit houdt in dat je gegevens, of het nu gaat om gegevens van je bankpas, creditcard of andere persoonlijke informatie, worden omgezet in een code die alleen kan worden ontcijferd met de persoonlijke sleutel of het wachtwoord. Alle onderdelen van diensten die vereisen dat je persoonlijke gegevens invoert, zijn beveiligd.

Indien we je inloggegevens hebben verstrekt (of indien je zelf inloggegevens hebt gekozen) waarmee je toegang hebt tot bepaalde delen van onze diensten (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden), is het jouw verantwoordelijkheid om deze geheim te houden.

De overdracht van informatie via internet kan nooit volledig veilig zijn. Hoewel we er redelijkerwijs alles aan zullen doen om je persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van persoonlijke gegevens die je online deelt niet garanderen. Je aanvaardt de inherente beveiligingsrisico's van het gebruik van internet en we kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij we ons niet hebben gehouden aan geldende wetgeving en in dat geval uitsluitend binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in relevante voorwaarden.

6. Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens die we over je verzamelen zolang we een legitieme reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om je een door jou gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan geldende juridische, belasting- of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen legitieme reden meer hebben voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat verwijdering wel mogelijk is.

7. Welke verzoeken kun je doen met betrekking tot je persoonlijke gegevens?
 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

  • Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, je hebt het recht op het corrigeren en bijwerken van je persoonlijke gegevens en je mag vragen om je persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Daarnaast mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken of een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens over te dragen. Deze rechten kun je uitoefenen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens hieronder.
  • Je hebt het recht om je op elk moment uit te schrijven voor marketingcommunicatie die we je sturen. Je kunt gebruikmaken van dit recht door op de link voor uitschrijving of afmelding te klikken in de e-mails die we je sturen. Wil je je uitschrijven voor andere vormen van reclame, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.
  • Net zo geldt dat als we je persoonlijke gegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, je deze toestemming op elk moment kunt intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking die we hebben uitgevoerd voordat je je toestemming intrekt. Het intrekken van je toestemming heeft bovendien geen invloed op de verwerking van je persoonlijke gegevens die geschiedt op juridische gronden anders dan jouw toestemming.
  • Hoewel we liever hebben dat je eerst ons aanspreekt als je een klacht hebt, heb je het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten voor gegevensbescherming willen uitoefenen volgens geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

8. Links naar andere websites en sociale media

Onze diensten kunnen links bevatten van en naar de diensten van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en leden van onze bedrijfsgroep. Volg je een link naar een van deze diensten, houd er dan rekening mee dat deze diensten hun eigen privacybeleid/gebruiksvoorwaarden kennen en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze diensten kunnen aanvaarden. Controleer hun privacyverklaringen voordat je persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

We bieden ook de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken via je socialenetwerkaccount (zoals Facebook). Dit bespaart je tijd bij het aanmaken van je account, doordat je inloggegevens uit je sociale-netwerkaccount worden geïmporteerd.. Houd er rekening mee dat wanneer je deze optie voor 'aanmelding via sociale media' gebruikt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals je naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere informatie van je openbare profiel. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt verstrekt door het sociale netwerk door middel van de optie voor aanmelding via sociale media. Wanneer je de optie voor aanmelding via sociale media gebruikt, zullen we alleen de informatie importeren die nodig is om je account bij ons aan te maken. Wanneer we andere informatie ontvangen via het sociale netwerk, zullen we deze verwijderen. Nadat je je account hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om dit aan te vullen met informatie die je met ons wilt delen.

9. Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonlijke gegevens verstrekken?

Personen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken als ze daarvoor schriftelijke toestemming hebben van een van hun ouders of een wettelijke voogd die deze privacyverklaring heeft gelezen.

10. Zo neem je contact met ons op

Heb je vragen of zorgen over ons gebruik van je persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

E-mail: customersupport.ic@akzonobel.com 

Ons contactformulier: https://www.cetabever.nl/nl/contact

Post: Corporate privacy officer
Akzo Nobel N.V.
AkzoNobel Centre
Christian Neefestraat 2     
1077 WW Amsterdam      
Nederland

De gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens is CetaBever