Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Deze website van AkzoNobel Decorative Paints B.V. ("AkzoNobel") wordt beheerd door de afdeling DHZ. AkzoNobel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail) aan haar verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door u aan AkzoNobel worden verstrekt zijn onder meer uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
•om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van AkzoNobel;
•u op de hoogte te houden van updates van onze website

De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u AkzoNobel daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Gebruik van cookies

AkzoNobel maakt op deze website gebruik van zogenoemde "cookies" om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Voorts gebruikt AkzoNobel cookies om de doeltreffendheid van deze website te inspecteren alsmede te verbeteren en om te onderzoeken hoe bezoekers op deze website terechtkomen. Indien u deze website bezoekt worden de volgende gegevens vastgelegd in een cookie:
•uw IP-adres indien noodzakelijk;
•sessienummer;
•klantnummer indien noodzakelijk

Indien u dit niet wenst, kunt u het gebruik van cookies voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, dan wel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u inzage wenst in, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons door middel van onderstaande contactgegevens.

Over communicatie per brief, e-mail en telefoon

Als u ons via onze website uw postadres of e-mailadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons door middel van onderstaande contactgegevens. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. AkzoNobel kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per brief:

AkzoNobel Decorative Paints B.V.
 Afdeling DHZ
 Postbus 3
 2170 BA Sassenheim
 Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Leiden: 28080295
 B.T.W.-nummer: NL 807320407B01